Werken waar jij wilt

Online werken of thuis werken is een stap die je nu snel zult zetten. De nieuwe vorm van werken is belangrijk geworden om te zorgen dat jouw organisatie flexibel blijft en je tegemoet kunt komen aan de wensen van jouw mederwerkers. Daarom moet je zorgen dat je dit goed inricht.

Het goed inrichten van jouw (samen) werk omgeving was vroeger met behulp van pc’s en servers maar nu is dat volledig in de cloud. Waarbij informatie mee stroomt met jouw medewerkers die op elk willekeurig apparaat zoals pc, laptop, tablet of smartphone die gegevens moet op kunnen halen. Wij helpen je met het inrichten van een dergelijke omgeving.

Email is een belangrijk onderdeel van de communicatie met klanten, prospects en collega’s. Het is een vorm van communiceren die al jouw medewerkers kennen en nu al gebruiken.

Als de e-mail is opgesteld dan is de volgende stap het goed instellen van jouw documenten beheer. Je wilt dat documenten veilig worden opgeslagen maar wel dat iedereen die toegang moet hebben toegang heeft tot de documenten. Veel zaken om rekening mee te houden. Ook als mensen niet altijd op dezelfde plaats zijn moeten de documenten benaderd kunnen worden. Met een online cloud opslag plaats is dat zo ingeregeld.

De basis van jouw organisatie staat nu. De eerste stappen zijn gezet om samen te werken in documenten. Maar nog steeds komen er veel onnodige e-mails binnen. Dat is de reden dat we een interne chat / overleg functionaliteit opzetten. Hier kunnen collega’s onderling snel overleg plegen zoals je dat ook ziet bij het koffiezet apparaat. Maar we stoppen daar niet, ook online meetings en presentaties zijn onderdeel van jouw overlegstructuur.

De communicatie intern en extern is aangelegd. Documenten kunnen worden gedeeld en er kan samengewerkt worden. Nu de volgende stap en dat is samen werken aan projecten. Met een goed project management systeem zijn efficiënte stappen te behalen wanneer het gaat om de dagelijkse werkzaamheden. Met duidelijke mijlpalen en taken lijsten weet iedereen precies hoe het er voor staat met een uit te leveren project.

Stap voor stap naar slim, snel en schaalbaar werken

Wij gaan je stap voor stap helpen met het goed inrichten van jouw werkplekken. Dit doen we door de bovenstaande focusgebieden stap voor stap in te richten. Met in acht neming van de wensen van jouw medewerkers. We gaan er van uit dat iedereen kan werken zoals hij dat graag wil. Stap voor stap betekent voor ons:

  1. We brengen jouw processen in kaart. Welke applicaties zijn onmisbaar in jouw organisatie? Welke gegevens zijn nu beschikbaar en welke gegevens willen we graag beschikbaar krijgen?
  2. De basis gaan we daarna neerzetten in de vorm van slim ingerichte e-mail systemen zodat iedereen voorzien wordt van de juiste communicatie.
  3. De basis wordt daarna afgemaakt met een goede documenten structuur zodat iedereen de informatie kan vinden die hij / zij nodig heeft.
  4. Vervolgens gaan we de communicatie onderling stroomlijnen door slim gebruik te maken van chat, online-meeting en intranet applicaties. Zo kunnen we context geven aan gesprekken waar deze dan ook worden gevoerd.
  5. Uiteindelijk moet dit alles samenkomen in slimme, snelle en schaalbare werkprocessen ofwel binnen projectmanagement of orderverwerking.
  6. Als laaste gaan we rapporten en dashboards instellen zodat alle verzamelde gegevens ook gaan leiden tot betere inzichten, zodat je precies weet hoe je organisatie er voor staat.

Wil jij er voor gaan zorgen dat je effectiever (online) gaat werken. Wacht dan niet langer. Wij helpen je graag met het slim, snel en schaalbaar maken van jouw organisatie.

Ben jij klaar om jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst?

Boek dan nu een Organisatie 2.0 “we gaan online” workshop